(Lựa chọn bức ảnh bạn yêu thích,
mang thông điệp “yêu thương")        (Rê và thả sticker vào ảnh để trang trí)